Odbiór techniczny domu lub mieszkania jest niezwykle istotnym etapem, któremu należy poświęcić sporo uwagi. Wielu inwestorów z niecierpliwością czeka na otrzymanie kluczy do wymarzonego lokalu, przez co przymyka oczy na różne niedociągnięcia. Trzeba jednak wiedzieć, że wykryte wady mogą zostać wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego, dzięki czemu deweloper zostanie zobligowany do ich usunięcia na własny koszt. Musi zrobić to w ustalonym terminie. Warto wobec tego skorzystać ze swoich praw, klienta chroni ustawa deweloperska.

Wady w mieszkaniu lub domu wykryte po odbiorze technicznym

Umowa kupna sprzedaży mieszkania z deweloperem zawsze powinna zostać spisana w formie aktu notarialnego. Przed jej podpisaniem bardzo pomocny będzie adwokat, który dokładnie sprawdzi wszystkie zapisy, szczególnie pod kątem obecności klauzul abuzywnych. Czasem trzeba skorzystać z jego pomocy również w przypadku wystąpienia problemów z deweloperem, który nie chce przykładowo wpisać wad wykrytych podczas odbioru technicznego nieruchomości.

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług doświadczonego inżyniera przy odbieraniu mieszkania lub domu. Znajdzie on wszystkie błędy, będzie też wiedzieć, jak rozmawiać i negocjować z deweloperem. Co jednak w przypadku wad, które zostały wykryte w późniejszym terminie, czyli już podczas użytkowania obiektu? Ponownie z pomocą przychodzi ustawa deweloperska, która chroni interesy klienta. Przysługuje mu rękojmia dewelopera obejmuje ona wady fizyczne i prawne. Mogą one być zgłoszone w ramach rękojmi przez 5 lat od dnia odebrania kluczy od sprzedającego.

Co obejmuje rękojmia? Kiedy można z niej skorzystać?

Przepisy kodeksu cywilnego jasno wskazują na to, jakie wady obejmuje rękojmia dewelopera. Można z niej skorzystać, jeśli zakupione mieszkanie jest niezgodne z zapisami widniejącymi w umowie podpisanej z deweloperem. Klient ma prawo domagać się przykładowo zniwelowania wady w postaci braku wykonania instalacji. Jeśli powstałe usterki uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w lokalu, to również warto skorzystać z rękami dewelopera. Niedopuszczalne jest, aby na ścianach pojawiały się chorobotwórcze pleśnie ze względu na nadmierne pochłanianie wilgoci przez konstrukcję.

Należy również zgłaszać wszystkie wady, które wpływają na obniżenie wartości nieruchomości typu nieszczelne okna. Jeśli doszło do wydania mieszkania z różnymi brakami to przysługuje możliwość skorzystania z prawa rękojmi. Klient może żądać od dewelopera usunięcia lub naprawienia usterki, obniżenia ceny nieruchomości. Możliwe jest nawet odstąpienie od umowy i uzyskanie zwrotu wpłaconych pieniędzy w przypadku poważnych wad, których deweloper nie wyeliminuje w terminie.